Notat frå ei forvirrande orientering:

Flesberg E-verk har orientert om styret sine forhandlingar med fusjonspartnarar. Dei tilrår ein fusjon med Midtkraft, der Sigdal og Modum er eigarar.

Flesberg E-verk blir tilbudt 25 % og 2 styrerepresentantar av 8. Viss alle private aksjeeigarar i FE innløyser aksjane sine, får FE 20 %. Kan Flesberg bli overkjørt i framtida? Lokalt samarbeid er i det blå. Midtkraft vil helst ha med Rollag E-verk, men ingen veit om Rollag blir med. I tilfelle vil jo Flesbergs andel gå ned mot 15 %.

Viss Rollag blir med, kan vaktsamarbeidet mellom Flesberg og Rollag halde fram. Representanten for dei tilsette seier at Flesberg kan klare seg utan Rollag, men ikkje omvendt. Midtkraft vil satse på fiberutbygging og NUFI (Numedal Fiber), men Flesberg har berre 25 % av NUFI. Samarbeidet i Numedal virkar å bli forvirrande.

Lite å bli klok av før ei generalforsamling i Flesberg E-verk 25. mars.

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.