Når Flesberg elverk (FE) skal fusjonere med et annet selskap og har flere alternativer å velge mellom, vil det være viktig for eierne å finne den fusjonspartneren som gir høyest verdi for FE. Da trenger en å vurdere sammenligninger av alternativene.

Ser vi på prosessen det sittende styret har utført, er slike vurderinger fraværende. De har i sterkt varierende grad samlet opplysninger fra konsulenter og vurdert alternativene enkeltvis. Sammenligninger og dokumentasjon til alle påstandene de kommer med ser vi lite av.

Vi har ikke fått noen vurdering av hvilket alternativ som gir FE høyest verdi. Budene fra Glitre, Ringerikskraft og Midtkraft gir FE en markedsverdi på ca. 145 mill. kr. En kan også finne markedsverdi ved å gange bokført verdi med 1,3. ( 112 mill. gange 1,3 = 145,6 mill )

Rollagalternativet er unikt fordi det er en fusjonsavtale der RE og FE sammen danner og eier et nytt selskap med konsernmodell. Eksperter er enig om at det fører til en verdiøkning på 10% - 30%. ( Afry og tdl. Adm. Dir i FE ) Hvis vi regner 20% verdiøkning for FE, blir verdien etter fusjon: 145 + 29 mill. = 174 mill. kr. etter 1 år.

FE beholder hele verdiøkningen selv.

Det fortelles nå om 700-800 framtidige fiberkunder i kø blant hytteeierne på Blefjell. I de to siste salgene av fiberkunder her i landet har prisen vært over 40.000 kr. pr. kunde. Når Blefjell-kundene er utbygd, kanskje om et år, har verdien av FE økt med over 40 mill. kr. bare i verdi av nye fiberkunder siden 1/1-21. Dette burde være et stort pluss for FE i avtalen med MK.

Glitre tilbyr kjøp til 136 mill. ( eller 4% i aksjer, ikke utredet) Ringerikskraft tilbyr kjøpsfusjon betalt med 5.88% av Rik i aksjer verd 146,9 mill. Med henholdsvis 4% og 5,88% av verdiøkningen i FE + generell verdiøkning, vil en ikke komme i nærheten av verdien FE oppnår med RE.

Midtkraft tilbyr 25% i eierandel(verd 123,5 mill.) + 21,4 mill til å innløse aksjer, utført som innmatsalg. Det gir en verdiøkning på 25% av egen verdiøkning og 25% av verdiøkningen i MK. Midtkraft har de siste 5 år hatt en årlig verdiøkning på 18 mill. kr. pr. år. ( FE’s del blir 4,5 mill.) Det gir verdi for FE sammen med MK : 145 mill. + 7,5 mill. + 4,5 mill. = 157 mill. etter 1 år.

Dette forutsetter at en får like stor verdiøkning ved innmatsalg som ved fusjon, noe som er tvilsomt.

Innmatsalg gir ingen ekstra verdiøkning i det allerede eksisterende selskapet.

Ut fra dette er fusjon med Rollag det alternativet som klart gir best verdiøkning for FE.

Fusjon med Rollag gir også mest lokalt eierskap og tar best vare på de ansatte og den delen av samfunnsregnskapet som tilfaller lokalsamfunnet i Flesberg.

Hvorfor har ikke styret villet vurdere verdiøkningen av FE med ulike fusjonspartnere og hindre det gedigne billigsalget de nå ønsker å gjennomføre.

Jeg oppfordrer aksjeeiere til å møte opp 1. juli og stemme for å fusjonere med Rollag elverk, det klart beste alternativet.