Gå til sidens hovedinnhold

Flesberg Elektrisitetsverk – Skråblikk og oppsummering

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Motstanden mot Rollagsalternativet fra kommunalt hold var sterk. Mistenkelig sterk. Kommunekassa ble satt til fri disposisjon under påskudd av at man hadde et ansvar for at kommunens verdier ikke ble forringet. Et par politikere var raskt ute med å konsekvensutrede Rollagsalternativet både med tanke på de ansatte, samfunnet og det økonomiske. Rapporten og regnestykket fra politikerne var nedslående lesning for de som trodde konsulentfirmaet hadde gjort en god jobb. Ikke var det noe særlige samfunnsmessige gevinster å hente ved å beholde eierskap lokalt, og den foreslåtte splitten holdt i hvert fall ikke vann; Et trenet politikerøye så lett at splitten var feil basert på informasjon hentet ut fra de offentlige regnskapene. Saken var grei, alternativet med Rollag måtte unngås! Kampen kjenner vi, kommunekassa ble til kommunekassekreditt og fire millioner ble sluttregninga. Verdier måtte tross alt ikke forringes.

Det kan synes som om man har vinglet litt mellom foretrukne aktører, men gjengs for alle er at de er relativt store aktører; først var det Ringerikskraft, og så ble det Midtkraft. I siste runde var det tross alt viktig å lytte til de ansatte. Litt pussig, for at de ansatte ville til Rollag i første runde kan jeg ikke huske ble tillagt så mye vekt. I andre runde fikk de ansatte ingen mulighet til å velge Rollag, da det ikke sto på alternativslisten. Dette til tross for at Rollag selv hevder de var på tilbudssiden. Kan være rollingene bløffer, men det er flere ting som tyder på at det ikke var så ønskelig å få Rollag inn igjen blant kandidatene å velge mellom. Man husker sikkert rettssaken som var på trappene, hvor en aksjonær gikk til sak mot styret. Her ble det brukt en del penger fra selskapet som jeg antar ble forsvart med at det ikke var ønskelig med noen offentlig rettergang. Aksjonæren gikk i tolvte time med på å trekke søksmålet. Hovedessensen i forliket var en betingelse om at Rollagsalternativet skulle få komme opp til votering når veivalget skulle avgjøres. Dette gikk styret med på og unngikk med det en ubehagelig og kostnadskrevende rettssak. Aksjonæren holdt sin del av avtalen og trakk saken. Styret brøt derimot avtalen og rakk nese til en forsmådd aksjonær; de hevdet at dette var et privatrettslig forlik og ikke noe rettslig forlik og anså seg ikke bundet av avtalen med aksjonæren. Rollagsalternativet ble derfor ikke satt på sakslisten av styret som avtalt. Etikken lar jeg være å kommentere, men oppsummert kan det se ut til at det har vært kjempet hardt for at Rollag ikke skal få være et alternativ.

Så til poenget – kan det være en grunn til at kommunen ser ut til å kjempe for å bli en del av noe større og overhodet ikke ser i retning Rollag som er liten? Det kan selvsagt være en oppfatning av at et «relativt» lite Rollag/Flesberg E-verk ikke har noe fremtid basert på at E-verk generelt blir større og større. Dog har aldri dette vært trukket fram som noe hovedargument fra kommunen. Jeg tror derfor ikke årsaken ligger her.

Jeg er etter generalforsamling 30.8.21 helt overbevist om at dette handler om stemmerettsbegrensningen i selskapet. Andelslagstankegangen (med 1 stemme uavhengig av antall aksjer) som gjør at aksjeposten til kommunen (ikke oss private) har begrenset verdi. For 2. gang på tre måneder har man forsøkt å omgjøre vedtektene. Liflig innpakket under påskudd av at vi må tilpasse vedtektene til den nye driftsformen (holdingselskap) Mange fornuftige endringer, blant annet reduksjon av antall styremedlemmer, formål mv. – men innsauset i disse endringen som det skulle stemmes over under ett, FJERNING av stemmerettsbegrensningen. Normalt ville vedtekter som ikke påvirkes av hverandre vært stemt over hver for seg, men her var det lagt opp til en noe mer utradisjonell løsning. Med de tilbakekjøpte aksjene ville man ved denne endringen fått en kommune som hadde over 70 % av stemmene. Da kan de endre vedtekter, fusjonere, kontrollere styrevalg mv. helt på egen hånd. Alle de private aksjonærer blir uten innflytelse. Dette hadde ikke gått i en fusjon med lille Rollag, men med en stor aktør er det rom for å prøve, slik vi nå har vært vitne til. Håper det nye styret nå kan respektere at en slik vedtektsendring ikke lar seg gjennomføre etter to forsøk på tre måneder. Flesbergingene har talt! Svaret er nei! Vedtektene knyttet til stemmerettsbegrensningene er tuftet på selskapets opprinnelse og blir som de har vært. Man skal ikke kimse av historien og et historieløst samfunn er ikke noe man ønsker seg.

Styreleder argumenterte for at forvaltning av strømforsyning og e-verksdrift burde ligge på kommunale hender og at vi derfor burde si ja til vedtektsendringen. Jeg forstår ikke at dette er et argument for å oppløse stemmerettsbegrensningene – Midtkraft er eid av Modum og Sigdal kommune med nær 80 %, så strømmen i Flesberg er det i aller høyeste grad ivaretatt av kommunale krefter. Så får vi se hvordan det går.

Man må gjerne diskutere hvorvidt en aktør som eier 70 % av aksjene bør få mer innflytelse i et selskap enn en stemme, men da bør styret, som representerer en forlenget arm for (alle) eierne, være klokkeklar i sin kommunikasjon over hva det skal stemmes over, så man unngår at man ubevisst gjør en overføring av store verdier fra private til kommunale hender.

Kommentarer til denne saken