Etter den eventyrlige beregningen av strømnettet til forhenværende adm. direktør i Flesberg Elverk, ble aksjonærfellesskapet dannet. Den inneholdt både aksjeeiere og ikke aksjonærer. De samlet tropper, sendte ut orienteringsbrev og samlet blanko fullmakter til generalforsamlingen.

Det indikative tilbudet med Ringerikskraft AS, ble underskrevet 13. mai 2020. Videre «kuppet» de generalforsamlingen 24. juni 2020.

I brev av 22. september 2020 til Flesberg Elektrisitetsverks eiere, skriver styret: «Salg av selskapet er ikke et alternativ som vil bli vurdert». Men i en fusjonsavtale kan det bli aktuelt at fusjonspartneren gir aksjonærer muligheten til innløsning av aksjer i et definert tidsrom. Fagre ord og formuleringer. Det nye styret har kanskje glemt dommen i Høyesterett.

RME har også fått foretatt analyser som viser gevinsten ved stordriftsfordel av selskaper i relasjon til mindre selskaper. Innsparingene er nesten lik null.

RME har egen revisjonsavdeling. Vi kan vel forespørre dem om hjelp til om utredningene til fusjonsavtalen med Rollag, er riktig i relasjon til Aksjeloven, Energiloven og Bokføringsforskriften.

Det er faktisk mange lover og forskrifter som må tas hensyn til. Ikke minst skatteloven – selskapsskatt eller ikke.