I begynnelsen av februar 2021, vedtok Stortinget at selskap med 10.000 eller færre kunder, fikk unntak fra kravet til det funksjonelle skillet. Dette fordi det ikke var ønsket med byråkratiske og fordyrende regler som påførte landets mindre nettselskaper ekstra utgifter. Slik et krav til det funksjonelle skillet var. Ovennevnte vil gi en enklere og slankere organisasjonsform. Kravet til det selskapsmessige skillet og separate kundelister, ble opprettholdt, fordi dette ga RME tilfredsstillende kontroll med monopolvirksomheten som nettselskapene er.

Merkverdig at disse nye opplysningene ikke ble omtalt på informasjonsmøtene til aksjeeierne i mars. Ved denne nye, slankere organisasjonsformen, kan en fusjon mellom RE og FE spare store utgifter for begge selskapene. Penger spart, er penger tjent.

I skrivende stund, har det kommet meg for øre at RE har forlenget og fastholder sin opprinnelig avtale med FE. Ja, endog endret, lempet litt på eierforholdet/bytteforholdet. Ingen av aksjeeierne i Flesberg har greid å legge fram konkrete tall i kroner og øre, hvor mye Flesberg ville tape ved det opprinnelige bytteforholdet med RE. Merkverdig!

Likeens kan vi se på (definisjon) hva en eksklusivitetsavtale er. Det er en avtale som blir inngått mellom to foretak/selskaper, og den omfatter dermed også av det generelle forbudet mot konkurransebegrensende avtaler. Eksklusiviteten er tidsbegrenset, fra en dato til en dato. Men avtalen kan fortsette/forlenges uten eksklusiviteten. Og dette har Re bekreftet, men det nåværende styret, har hoppet elegant over denne bekreftelsen. Nåværende styre har brutt eksklusiviteten så lenge den gjaldt.

Den 9. februar 2021, holdt advokat Kristin Ourom et meget interessant webseminar om «Nettselskapene, uansett størrelse, er meget omstillingsdyktige». Hun foreleste om de kompliserte oppgavene ved salg eller fusjon av selskaper. Fokuserte på god, dyktig daglig drift og planlegging i selskapene. Ikke minst kompleksiteten knyttet til regnskapsforskriftene og skattereglene. Dette er nyheter som ikke har vært luftet i noen av prosessene i brev eller informasjonsmøter av nåværende styre eller daglig leder. Likeens overføring av ansatte og gjennomgang av ansettelses avtaler m.m.

I Norge har vi noe som heter Samfunnsansvarlig forretningsdrift. Forretningsdriften til kommunene er det. Kommunenes Sentralforbund (KS) har en god definisjon på hva denne forretningsdriften er. «Samfunnsansvarlig forretningsdrift er en som leverer best mulig kvalitet, effektivitet og langsiktighet, der selve tjenesten, og ikke fortjenesten er drivkraften.

Energiverkene er vel også selskaper som egentlig, skal drive med samfunnsansvarlig forretningsdrift, levere strøm til kundene i strømnett uten feil. Ikke bare fokusere på fortjeneste, eller at folk selv må spare strøm, så ikke strømnettet blir overbelastet og spenningen faller. Det frie markedet, har ingen mulighet til å starte slik forretningsvirksomhet.

Når jeg leser Lps artikkel av 1. februar 2021, gir den meg litt «ståpels» på armene. De ansatte ser fram til å «komme i mål, uansett resultat». Dette for å få ro og fred til å gjøre det arbeidet de er ansatt for å gjøre. Dette kan tyde på at arbeidsforholdene har vært så «ymse» i denne tiden. Der vil jeg tillate meg på det sterkeste, å minne styret om sitt arbeidsgiveransvar.

Til slutt tillater jeg meg å sitere et utsagn jeg fant i Bygdeposten: «Hvor umusikalsk går det egentlig an å bli, før man får «diagnosen» tonetøv».

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.