Jeg ser det skrives avisinnlegg ect. hvor det underskrives som leder av Flesberg Senterparti. Det forundrer meg at leder på denne måten forfekter Senterpartiet sin mening uten avholdt medlemsmøte. Jeg vet at det flere ganger er bedt om medlemsmøte om elverksaken, men uten at leder har tatt grep. Før generalforsamlingen i februar fikk Flesberg Senterparti v/leder, en invitasjon fra Rollag Senterparti til et fellesmøte om saken. Invitasjonen nådde aldri ut til medlemmene i Flesberg, selv om leder av Flesberg Senterparti var på møte. Han møtte alene. Jeg undres hvor demokratiet i Flesberg Senterparti har blitt av.

Jeg må si jeg også følte en viss skam over å være flesberging, da vår ordfører uttalte at når rollingene var fornøyde med avtalen for fusjon, måte det være noe galt. Slike uttalelser gir sjelden grobunn for bedre samarbeid mellom kommunegrensene.

Jeg oppfordrer herved aksjeeierne om å stemme for fusjon med Rollag, for vi vet hva vi har, og hva vi får. Beholde verdier i bygda, lokal styring, arbeidsplasser og ikke minst lokalkjente arbeidere som gjør en glimrende innsats når strømmen uteblir. Vil også berømme styre som har forholdt seg til generalforsamlingens vedtak fra 2019, om å gå for sammenslåing med Rollag e-verk. Fusjon er som et ekteskap, man finner aldri noen som er helt lik seg selv. «Man må gi og ta».