Flesberg ønsker seg flere innbyggere og vi har mye å tilby. Trygge og gode oppvekstsvilkår, ny skole, flerbrukshall og svømmehall. Fantastisk gode muligheter til et rikt friluftsliv som Blefjell og Holtefjell. Kommunen har også mange aktive lag og foreninger som gjør bygda attraktiv.

Det mest avgjørende for nye innbyggere er at det finnes mulighet for inntektsgivende arbeid. Derfor er flere arbeidsplasser i nærområdet svært viktig for en positiv befolkningsutvikling i bygda. Det er ikke en kommunal oppgave å drive næring. Men Flesberg kommune bør være aktive på andre områder, tilrettelegge tomter og infrastruktur, skape forutsigbarhet med planer, gi god veiledning og sørge for kort saksbehandlingstid. Fremskrittspartiet vil ha en klarere strategi for hvordan vi tilrettelegger og posisjonerer oss med tanke på økt etablering av næringsvirksomhet i Flesberg. Kommunen må sørge for å alltid ha næringsarealer til disposisjon.

Kongsberg industrien er i kraftig vekst og vi i Flesberg må markedsføre at vi har fine tomter. Flesberg FrP mener det er riktig, innenfor lovens rammer, å legge til rette for at folk kan bygge og bo der de ønsker det i Flesberg kommune.

For å bli enda mer attraktiv må avgiftsnivået i Flesberg ned for dessverre er det slik at Flesberg hevder seg i feil gren da vi er på avgiftstoppen i Norge. Vi må ha en gjennomgang av kommunens drift, for effektivisering. En større forståelse for dette både politisk og administrativt er helt avgjørende for hvordan framtiden blir.

Fremskrittspartiet vil jobbe for at eiendomsskatten skal være så lav som mulig. Vi betaler jammen meg nok i skatter og avgifter.