Tallene kommer fram i den månedlige statistikken til NAV Vest-Viken.

Ledigheten går nedover i alle kommunene i regionen.

I Kongsberg er 430 personer uten arbeid i mai, som utgjør tre prosent. Bare en måned tidligere var det 135 flere. I Rollag er 16 personer uten arbeid, som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Flere i arbeid

I mai var 17.111 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 6,7 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 2.280 færre enn ved utgangen av april, opplyser NAV i en pressemelding.

Blant arbeidssøkerne var 8.733 personer registrert som helt ledige ved utgangen av mai, noe som utgjør 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er like over landsgjennomsnittet, som ligger på 3,3 prosent. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 10.266 personer, noe som tilsvarer fire prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 6.845 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 24.979 helt ledige personer i mai, noe som tilsvarer 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

Gjenåpning

Sammenlignet med utgangen av april, er det nå 2.450 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 22 prosent. Bruttoledigheten har sunket med 2.542 personer den siste måneden. Antallet delvis ledige har gått litt opp sammenlignet med forrige måned. I mai var 6.845 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 262 personer sammenlignet med april. De delvis ledige utgjør nå 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

– Som en konsekvens av lettelser i nasjonale smitteverntiltak og gradvis mer gjenåpning av samfunnet ser vi en betydelig nedgang i ledigheten i vår region. Nedgangen gjelder blant annet næringer som butikk- og salgsarbeid og reiseliv og transport, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg i pressemeldingen.

Den høyeste ledigheten i Vest-Viken finner vi i Hemsedal. Her er 9,4 prosent av arbeidsstyrken helt ledige. Flesberg har i mai den laveste ledigheten i Vest-Viken, der 1,3 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid.

LES OGSÅ: