Kommunens økonomirapport for 2. tertial 2020, viser resultater som gir sindige flesberginger bakoversveis.

Bedrøvelig lesning. Billig nettleie og strøm, er tydeligvis veldig populært, mens kommunens pris for konsesjonskraften vil ingen betale for. Fortjenesten uteblir, inntektssvikt i et magert budsjett.

Praktiserer kommunen Ole Brumms politikk: «Ja takk, begge deler»?

Aksjonærfellesskapet med kommunen i spissen, har brukt millioner av kroner til advokater og konsulenter, (fellesskapets penger) tid og energi til ingen nytte. Den lovende og gode intensjonsavtalen med Ringerikskraft, er forduftet. Resultatet av avtalen som skulle underskrives 1. oktober 2020, forsvant i det blå.

Statsbudsjettet for 2021, varsler en omlegging av beregningen av nettleien – kalt likere nettleie – på sikt betyr det utjamning av/lik pris til alle forbrukere i hele landet.

Omleggingen av prisberegningen, har vært ute på høring, og er nå oversendt departementet. Hvilke tilbud har Ringerikskraft da?

Dette forslaget til ny beregning av nettleien, har vel ligget i kortene lenge, og kommer vel ikke som noen overraskelse for kraftbransjen.

Her må noen ha sovet godt i timen.

NVE og Energiloven pålegger kraftbransjen å IKKE bruke manipulerende markedsadferd.

For øvrig kan vel kommunen og aksjonærfellesskapet dele på påløpte millionutgifter. Kommunen kan søke om refusjon, slik at noe av fellesskapets penger blir tilbakeført. Er ikke det rett og rimelig?