Flesberg kommunes engasjement i Flesberg Elektrisitetsverk AS

ORDFØRER: Flesbergs ordfører Oddvar Garaas har sammen med rådmann Jon Gjæver Pedersen skrevet kronikk.

ORDFØRER: Flesbergs ordfører Oddvar Garaas har sammen med rådmann Jon Gjæver Pedersen skrevet kronikk. Foto:

Av

– Flesberg kommune har aldri hatt som mål å selge selskapet eller egne aksjer, skriver Flesbergs ordfører Oddvar Garaas og Flesbergs rådmann Jon Gjæver Pedersen i denne kronikken.

DEL

MeningerI leserinnlegg 10. mai av tre styremedlemmer, og den 11. mai av styreleder i Flesberg elektrisitetsverk, så fremmes det en del påstander og utsagn det er verdt å kommentere.

Igjen ser vi at det brukes energi på å kommentere Flesberg kommunes håndtering, økonomi og mulige motiver i saken. Det er ikke annet enn veldig spesielt at et styre offentlig er ute og kommenterer en enkeltaksjonærs gjøren og laden. Det vil si hvilken økonomi vedkommende har, hvilke motiver aksjonæren har for sitt eierskap og bruk av rådgivere, for å nevne noe.

Man tillegger også at den største aksjonæren driver et råkjør og ikke respekterer lovlig fattede vedtak.

For å ta det siste med en gang: Kommunen fremsatte et forslag om utsettelse av saken, da vi mener at verdsettelse og bytteforhold er fundamentalt feil, og medfører en vesentlig omfordeling av verdier som forringer Flesbergsamfunnets verdier, til fordel for Rollags aksjonærer. Dette har ikke kommunen lov til å sitte stille å se på. Og: Det er helt legitimt i et aksjonærdemokrati at man kjemper for sin sak, så lenge saken ikke er endelig avgjort. I så måte er vi utelukkende i det ærend å få til den beste løsningen for aksjonærer, ansatte, abonnenter og alle innbyggerne i kommunen. Dette er ikke råkjør. Det er faktisk jobben vår å ivareta innbyggernes interesser og verdier. Og, så får styret fokusere på å gjøre sin jobb.

LES OGSÅ: Vi mener også at e-verket er verdt mellom 120 og 150 millioner!

Verdsetting og generalforsamling

Det var oppløftende og nytt at forhandlingsutvalget i Flesberg elektrisitetsverk nå mener at verdien på Flesberg elektrisitetsverk er på mellom 120 og 150 millioner. Dette står i sterk kontrast til Bjørnar Dokka sitt utsagn på Generalforsamlingen i FE 10. februar 2020. Da ble det slått fast at det ikke ville være mulig å få mer enn bokført verdi for selskapet, og at bokført verdi måtte nedskrives med 26 %, samtidig med at Rollag Elektrisitetsverk sin verdi ble oppskrevet med 11 %. Dette ble gjort for at Rollag skulle oppnå 33,4 % eierskap i det nye selskapet, noe som var et ultimatum fra Rollag sin side.

Med dette bytteforholdet så vil Rollag sitte med negativ kontroll, og kunne blokkere fremtidige beslutninger av betydning. I tillegg kommer selvsagt det faktum at Rollag i en neste fusjon vil få med seg uforholdsmessige verdier i forhold til hva en verdsetting ser ut til å være i markedet i dag. Verdiene man vil kunne få med seg er gjennom flere tiår bygd opp av grunneiere, ansatte, abonnenter, næringsliv og kommune i Flesberg.

Det blir hele tiden hevdet at generalforsamlingen kun har ønsket fusjon med Rollag. Det vil vi tro kommer av at det ikke har vært noe annet alternativ å velge i, samtidig som det fra styrets side har vært en bevisst informasjon til eierne om at dette var det eneste rette.

Det var 25 % som stemte for kommunens utsettelsesforslag, og 72 % som stemte mot, på generalforsamlingen. I endelig avstemning var det 76 % for styrets forslag 20 % mot 4 % som stemte blankt. Men dersom en ser på kapitalen bak avstemmingen er forholdet helt motsatt, siden rundt 70 % av kapitalen stemte imot. Dette velger styret å overse helt i sin kommunikasjon. Det er spesielt at et styre overser både største eier og flere andre på en slik måte.

De gangene rådmann og ordfører har vært i møte med deler av styret har vi vært helt klare på at splitten på 33,4 % vs. 66,6 % i eierskap ikke er akseptabel for kommunen ut ifra kapitalen, og at en i denne prosessen må få flere alternativer på plass, og i tillegg bruke profesjonelle forhandlere. Dette har ikke blitt hensyntatt, og en fusjon med Rollag med dagens bytteforhold innebærer en forringelse av kommunens verdier.

LES OGSÅ: – Kan Flesberg kommune forvente etter dette at dens innbyggere vil respektere lover og regler?

Flesberg kommunes mål med eierskapet

Flesberg kommune har aldri hatt som mål å selge selskapet eller egne aksjer. Dette har aldri vært debattert i noe møte, eller foreslått i noe dokument i kommunen. Vi er positive til fusjon, men ikke for enhver pris. Fusjon for enhver pris har da heller ikke vært noe mandat fra generalforsamlingen.

Vi er selvsagt opptatt av å få best mulig avkastning på kapitalen som i andre typer eierskap. Det er faktisk en plikt vi har som offentlig eier: Vi skal forvalte kapitalen best mulig på vegne av innbyggerne. I forhold til samfunnsregnskapet er vi selvsagt svært opptatt av nettleien til kommunens innbyggere, kommunens virksomheter og alle fritidsboliger. Dette er faktisk en konkurransefaktor i forhold til både innbyggere, våre hyttegjester og næringsliv.

Basert på det forslag vi har mottatt fra Ringerikskraft (RIK), så blir begge disse målene mye bedre ivaretatt enn ved å fusjonere med Rollag på de vilkårene som er fremforhandlet. Dersom en fusjonerer med RIK vil det føre til at kommunen får en økonomisk effekt hvert år som tilsvarer 4–5 årsverk i skole eller helse og omsorg. Når en ser hvordan styret forsøker å båndlegge kommunens verdier ved å gå for Rollag-alternativet, har det vært helt nødvendig å bruke de midlene vi har gjort for å få klarhet i saken. Det kunne i så måte være fristende å spørre hvilke kostnader FE har hatt til rådgivere i den perioden prosessen har pågått, men vi skal la det ligge.

LES OGSÅ: Fusjonskampen fortsetter: Nå kommer Ringerikskraft-sjefen til Lampeland

Kommunens økonomi

Forhandlingsutvalget i FE burde ha sjekket opp tallene i kommunens regnskap før en bruker disse. Selv om 2019 ikke ble et økonomisk godt år, hadde kommunen et regnskapsmessig resultat på 205.000 kroner. Så, kommunen gikk ikke i underskudd i fjor. Gjelden er på 424 millioner kroner inkludert 61 millioner kroner i et midlertidig lån, som skal dekkes inn igjen med spillemidler og tilskudd som er bevilget til Skattekista.

Når en trekker fra dette fra langsiktig gjeld ca. 360 millioner kr. Dette er også er et høyt beløp, men det er utført store generasjonsinvesteringer de siste årene, og det har vært enstemmig kommunestyre som har vedtatt alt dette stort sett.

LES OGSÅ: Aksjonærgruppe jobber for bud fra Ringerikskraft

Informasjon

Ser at det blir gjort et stort nummer av at styret ikke har fått slippe til med informasjon til kommunestyret. Dette er direkte feil. Når kommunen til slutt mottok papirene til generalforsamlingen 10. februar, var det for kort tid til å kunne forta en grundig saksbehandling for å få fram en sak til kommunestyre før generalforsamlingen. Vi ba derfor om at de burde utsette denne med noen uker slik at dette kunne bli mulig. Det ble besvart med at Rollag skulle ha generalforsamling denne dagen, og da måtte det også skje i FE samtidig.

Når kommunen ba om mer informasjon kom følgende svar på e-post fra styreleder, sitat:

«Styret er opptatt av å ivareta prinsippet om likebehandling av alle aksjonærene, jf. aksjeloven § 4–1 som slår fast likhetsgrunnsetningen om at «Alle aksjer gir lik rett i selskapet.». Dette legger også føringer for hvilken informasjon styret kan gi til enkeltaksjonærer uten samtidig informasjon til alle aksjonærene; alle aksjonærer må i utgangspunktet få den samme informasjonen. Styret har ikke anledning til å forskjellsbehandle aksjonærene med mindre det foreligger saklig grunn for slik forskjellsbehandling. Ytterligere spørsmål vil derfor bli besvart på generalforsamlingen slik at alle aksjonærene sikres mest mulig lik informasjon.»

Saken endte med at hele forhandlingsutvalget med advokat kom på gruppemøte kvelden før kommunestyret, og fikk 2,5 timer til rådighet til informasjon.

Avslutningsvis så er det grunn til å presisere at vi ønsker en løsning som skaper trygghet for arbeidsplasser, ivaretakelse av verdier, utvikling av fiber og nivå på nettleie som kommer abonnentene til gode. Vi har i så måte også tatt til orde for at FE kan fortsette alene, men gjøre de tilpasninger som skal til for å følge lovkrav om selskapsmessig skille.

Det kan være grunn til å stille spørsmålet om det er noen i selskapet som vil ha store fordeler av at fusjon med Rollag blir vedtatt?

Til slutt vil vi få oppfordre alle aksjonærer til å melde seg på informasjonsmøtene som skal avholdes på Lampeland hotell onsdag 13. mai.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags