Skal evaluere ørretprosjektet

Kongsberg jeger- og fiskeforening har ikke registrert nevneverdig gjenfangst etter at de satt ut et stort antall fisk i sommer.

Artikkeltags