Skal slå et slag for hele Numedal

Lokal verdiskaping med lokale ressurser, blir tema for en møteserie om å utnytte tømmer, vasskraft og hjernekraft i Numedal.