Ber kontrollutvalget sjekke tomteavtalen

Av

Fremskrittspartiet i Flesberg ber kontrollutvalget granske hvorfor en privat grunneier fikk en ekstra tomt i vederlag i forbindelse med det kommunale boligprosjektet Lampeland Øst.