Etter at kommunestyrepolitikerne torsdag vedtok å støtte foreningen med en halv million kroner årlig, har Vidar Grønli vært et eneste stort smil.


Grønli er leder i Foreningen Blefjell og har allerede bestilt ny løypemaskin til den nette sum av 1,8 millioner kroner.
– Det hadde vi aldri kunnet gjort uten samarbeidsavtalen med kommunen, sier Grønli.

Samarbeidsavtalen som nå er vedtatt går ut på at Flesberg kommune skal gi 500.000 kroner i årlig støtte fra og med 2015. Avtalen løper over fem år.

Når Foreningen Blefjell får den nye løypemaskinen i november vil det være sju maskiner i drift på Blefjell. Foreningen Blefjell har per i dag én maskin, og Nordre Blefjell løypeforening har én.

Den nye maskinen blir stasjonert på Fagerfjell.
– Dette vil komme alle som benytter seg av Blefjell til gode. Ikke bare hytteeiere, men også store deler av Kongsbergs befolkningen som oppsøker Ble, sier Grønli.

Alle partiene i kommunestyret var enige i at de ville inngå en samarbeidsavtale med foreningen, men uenigheten gikk på hvor mye støtte de skulle gi årlig. Rådmannens anbefaling var å gi 300.000 kroner i årlig støtte. Flertallet ville altså gi en halv million, som skal innarbeides i økonomiplanen.

– Jeg vil gjerne takke politikerne som enstemmig gikk inn for å støtte oss. Det viser at de verdsetter den jobben vi gjør, som stort sett er basert på frivillighet. Dette gir oss en veldig inspirasjon til å jobbe enda mer.

– Dette tar vi som en stor anerkjennelse av jobben foreningen har lagt ned gjennom 30 år. Det er mange som har lagt ned et betydelig arbeid, fortsetter han.

Grønli anslår at 40–50 hytteeierforeninger, velforeninger, veilag og næringsdrivende er medlemmer i Foreningen Blefjell.
Pengestøtten skal blant annet gå til drift av løypemaskiner, utbedring av løypetraseer og skilting.