Kjells private oase

Voksne mannfolk tok til tårene da Kjell Mogen ga seg som fastlege.
Publisert