Må låne mer til nytt renseanlegg

Det foreslås nå å utvide investeringsrammen for nye Svene renseanlegg med ti millioner kroner til 29 millioner.