Gå til sidens hovedinnhold

Bosatte færre flyktninger enn hva kommunene skulle ta imot

Artikkelen er over 3 år gammel

I Kongsberg og Numedal er det i 2017 bosatt 67 flyktninger. I utgangspunktet hadde kommunene vedtatt å ta imot 96.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bosatte 11.100 flyktninger rundt om i Norge i 2017. Det er 4.200 færre enn året før.

For kommunene Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg sin del, ble det bosatt 67 flyktninger i fjor, mot 87 året før.

Nederst i denne saken kan du se tabell over faktiske bosettinger av flyktninger i 2017, sammenlignet med 2016.

For 2018 har Kongsberg kommunestyre vedtatt at kommunen bosetter 25 flyktninger. Vedtaket inkluderer ikke familiegjenforeninger.

Ingen av kommunene i Numedal fikk tildelt flyktninger i 2018.

LES OGSÅ: Håper flyktningene er kommet for å bli i Numedal

Bosetter raskere

Totalt har nå 50.000 flyktninger fått nye hjem i Norge ved hjelp av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) de fem siste årene.

Direktør Libe Rieber-Mohn i IMDi sier i en pressemelding at det er et godt samarbeid mellom Imdi og kommunene om bosetting av flyktninger, og det gir resultater.

– Vi bosetter raskere, og dermed går ventetiden og antall flyktninger i mottak ned. Nå må vi sørge for at flyktningene kommer i jobb og blir en del av lokalsamfunnet, sier Rieber-Mohn.

I 2016 ble nærmere 15.300 flyktninger bosatt i Norge. Dermed var det i fjor en nedgang på 4.200 flyktninger som ble bosatt.

Se oversikten, sammenlignet mellom 2017 og 2018

Kommune: Anmodning 2017 Vedtatt 2017 Faktisk bosetting Anmodning 2016 Vedtatt 2016 Faktisk bosetting
Nore og Uvdal 10 10 11   15 15 15
Rollag 10 10 10   15 15 9
Flesberg 10 10 11   15 15 12
Kongsberg 66 66 35   95 79 71

– Oppretthold tilbudet

Direktoratsdirektøren oppfordrer kommunene til å opprettholde tilbudet til de bosatte flyktningene, til tross for at det nå kommer færre flyktninger til Norge enn tidligere.

– Det lønner seg å investere i integrering. Hvis flyktningene blir stående utenfor arbeidslivet, vil det merkes på flere av kommunens utgiftsposter. Vi vet også at situasjonen fort kan snu, og at bosettingsbehovet kan øke raskt. Da er det viktig at integreringstiltak og kompetanse er på plass, sier Libe Rieber-Mohn.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.