– Vi betaler driftsoperatøren for de tre ukene oppsigelsestiden varer, men kommer ikke til å benytte oss av plassene. Vi tror dette vil dekke de faktiske utgiftene de har hatt i forbindelse med saken, sier regiondirektør i UDI Eirik Eide om akuttmottaket som det ikke blir noe av i Kongsberg.

At det går fort i svingene hos UDI om dagen er det liten tvil om. Eide forteller at de er nødt til å skaffe husrom, ettersom dette er lovpålagt.

Han forteller at det er en ekstrem situasjon. Strømmen av flyktninger til Norge fordrer at de må skaffe akutt husrom for en menneskegruppe som tilsvarer kapasiteten til ett strørre flyktningmottak hver dag.

Per i dag er det ikke inngått noen avtale med andre tilbydere i Kongsberg og Numedal.

Akutt

– UDI er pålagt å gi flyktningene akutt innkvartering. Det er dette begrepet vi bruker og det er ikke et mottak i den forstand. Ettersom tradisjonelle asylmottak er konkurranseutsatt, fordrer dette en anbudsrunde som tar lang tid. Når det gjelder akuttmottakene, haster det. Det kommer 250 til 300 hver dag. Vi har ikke kapasitet til å befare hvert enkelt sted, når vi inngår avtaler, sier han.

 

Hotellpriser

UDI er nå ute og søker etter alt fra hoteller, til campingplasser for å ha muligheten til å følge de lovpålagte oppgavene.

– Er dette lukrative avtaler for tilbyderne?

– Det må du nesten spørre tilbyderne om. Vi har mottatt og mottar en rekke tilbud. Så tar vi hensyn til pris og egnethet. Men når det gjelder akutt innkvartering, snakker vi om hotellpriser. Vi forsøker å forhandle ned prisen, for å få det så billig som mulig.

– Hotellpris, er det omlag 1.000 kroner natta?

– I enkelttilfeller kan det bli opp mot 1.000 kroner natta, ja, men ta i betraktning at det også dreier seg om flere måltider per dag, sier han. Men la meg legge til at gjennomsnittsprisen vi betaler er vesentlig lavere enn dette, understreker Eide.

Vil ikke kommentere

Bård Rieber-Mohn sier til Lp at han ikke ønsker å snakke om de økonomiske aspektene og eventuell fortjeneste vedrørende avtalen med UDI. Han har sagt at kapasiteten på eiendommen på Heistadmoen var 223 mennesker.

Selskapet har åpenbart hatt en del driftsutgifter i forbindelse med etableringen. Blant annet har de ansatt flere fagfolk i den uken de har holdt på. Dette må trekkes fra en eventuell fortjeneste.

- Min kontrakt med UDI kommenterer jeg ikke, understreker Rieber-Mohn.

Men han kan si at han ikke får så mye som 1.000 kroner døgnet per flyktning på Heistadmoen.

- Det hørtes mye ut, sier han.

Les alle sakene om flyktningleir på Kongsberg her:

UDI visste ikke at det lå militært anlegg like ved

– Vi har alt klart til innrykk 

Klokken tikker for omdiskutert eiendom 

Fossanåsen er aktuell

Flyktninger til Raumyr?

– Uverdig å bruke Kongsberghallen

– Flyktningene mangler alt

Ingen flyktninger på Heistadmoen mandag