Så mange flyktninger skal Kongsberg bosette neste år

Cherif Ousman, leder for integrering i Kongsberg, sier at de har jobbet målrettet med å få flere innvandrere ut i jobb eller utdanning. I løpet av 2019 kommer 28 flyktninger til Kongsberg.

Cherif Ousman, leder for integrering i Kongsberg, sier at de har jobbet målrettet med å få flere innvandrere ut i jobb eller utdanning. I løpet av 2019 kommer 28 flyktninger til Kongsberg. Foto:

5350 flyktninger skal bosettes rundt om i landets kommuner til neste år. Både Kongsberg og Nore og Uvdal tar imot noen av dem.

DEL

235 kommuner blir bedt om å bosette flyktninger neste år. Kongsberg og Nore og Uvdal er blant disse kommunene.

Til Kongsberg skal det i løpet av 2019 bosettes 28 flyktninger, en nedgang på fem flyktninger fra årets anmodning på 35.

Derimot skal antall flyktninger til Nore og Uvdal økes fra 10 til 12 i 2019.


LES OGSÅ: – Rødberg tar imot 11 nye flyktninger

Bosettingstallene for Kongsberg lå i mange år, og frem til 2014, på 35 flyktninger per år. Som følge av flyktningkrisen økte tallet betraktelig i 2015, 2016 og 2017 med vedtak om bosetting av henholdsvis 45, 79 og 65 personer.

2018- og 2019-tallene viser altså en sterk nedgang.


Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal de 5 350 flyktningene fordeles til kommunene etter et sett nye kriterier som skal bidra til god integrering.

Hovedprinsippet er fortsatt spredt og styrt bosetting, det vil blant annet si at det skal bosettes flyktninger over hele landet. I tillegg skal det legges større vekt på flyktningenes mulighet til å få jobb i regionen og kommunens integreringsresultater.

LES OGSÅ:

Flere innvandrere i Kongsberg i jobb etter intro-program 

Stort behov for flyktningguider i Kongsberg - Liv Kristin bestemte seg for å bidra

Artikkeltags