Politikerne i Kongsberg har nå sagt sitt om regulering av høyskolebygget på Raumyr til transittsenter for flyktninger. Det var forventet at UDI ville anke, ettersom lokalpolitikerne holder fast ved et tak på 300 flyktninger ved senteret.

Ifølge NRK Buskerud, har UDI allerede sendt anken.

- UDI har jo vært tydelige at det kommunestyret har satt som tak, er for lite. De har som kjent en ankemulighet og anken er det opp til Fylkesmannen i Buskerud avgjøre, sier ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand (Sp).

LES OGSÅ: Dropper søknadsplikt og nabovarsel for asylmottak

Forventer medhold

- Hva forventer du ankebehandlingen?

- At de gir kommunen medhold. Og om det er så kritisk som vi blir fortalt, og om presset er så stort, håper jeg at det vises kløkt nok i behandlingen at det kan komme til en kompromissløsning, sier hun.

Kommunen jobber for fullt med å forberede. En egen arbeidsgruppe er opprettet hvor kommunale etater, politi og brannvesen er trukket inn ved behov. Det er satt av en person til å jobbe med dette på fulltid.

- Kommunen ser det også naturlig at det er en dialog med sykehuset i denne sammenhengen, sier Sand.

LES OGSÅ: Vil bosette flere mindreårige flyktninger i Kongsberg

Regner med rask behandling

- Nyheten i går om at regjeringen setter på bremsene ved etablering av nye mottak, får dette konsekvenser for Raumyr?

- Her er det litt forskjellige begreper ute og går. Raumyr vil være et transittsenter, med en noe lenger oppholdstid enn nødmottakene, som ble nevnt i nyhetene i går. På Raumyr er Statsbygg og Sivilforsvaret i full gang.

- Hva med saksbehandlingstid hos Fylkesmannen? Vanligvis kan det gå uker og måneder?

- Jeg vil tro at det ligger klart. De signalene vi har fått tyder på at de prioriterer denne saken høyt.

LES OGSÅ: - Det handler om mye mer enn 1.000 flyktninger på Raumyr