(Telen)

Innstillingen fra rådmannen er at politikerne bevilger 1 million kroner til fondet. Fondet bør være i størrelsesorden 3 millioner kroner - og rådmannen forutsetter at omkringliggende kommuner og fylkeskommunen bidrar til dette "risikoavlastende" fondet.

Avtalen inngått

Lufthavnsjef Dag Flåterud letter på sløret. En intensjonsavtale er inngått med flyselskapet Air Leap - som også trafikkerer Ørlandet og Røros. Det er snakk om et 33 seters rutefly. Men selskapet forutsetter altså en økonomisk garantiordning i en oppstartsperiode, slik også de andre selskapene Notodden lufthavn har vært i dialog med har forutsatt:

- Air Leap ønsker å satse på Notodden. Og de har tro på dette markedet. Men de forutsetter altså en slik garantiordning. Å starte opp en helt ny flyrute er krevende - og det kan være en økonomisk belastning. For det er svært vanskelig å danne seg et reelt bilde av passasjergrunnlaget helt i starten. De passasjertallene vi har hatt historisk her på Notodden er jo svært små fly. Her snakker vi om større fly, som appellerer til flere. Med større fly blir billettprisen redusert, mange føler seg tryggere i et større fly - og det er fly med kabinpersonale og komfort. For oss blir dette som å starte på nytt. Det er umulig å spå potensialet, mener Flåterud.

Flyplassen på Stord innførte en slik ordning i sin tid, forteller flyplass-sjefen:

- Men etter et år trakk flyselskapet seg ut av den avtalen. De så at markedet er godt nok og ønsket å stå på egne bein. Og i Nord Norge er dette helt vanlig. Men der er det staten som garanterer - for at det skal gå fly på disse smårutene, sier han.

Avventer korona-situasjonen

Det var opprinnelig planlagt oppstart av den nye flyruta på Notodden høsten 2020.

- Men nå i disse korona-tider vet vi altså ikke når oppstart blir. Vi følger nøye med på situasjonen, fra helsemyndighetene, på markedet - og starter opp den nye flyruta når tiden er moden, sier flyplass-sjefen.

Staten forutsetter rutefly

Det er Notodden Utvikling (NUAS) som arbeider med denne saken for flyplass-eier Notodden kommune. Bakgrunnen er at den siste faste Bergensruta ble lagt ned i fjor høst. Og uten faste ruter vil forutsetningene for at de store statlige million-tilskudda til en ikke-statlig flyplass ikke lenger være til stede.

Er i dialog

- Notodden Lufthavn er i dialog med flere flyselskap som vurderer etablering av ett eller flere rutetilbud fra Notodden. For å lykkes gjennom et offentlig/privat samarbeid med et flyselskap jobber nå NUAS med å etablere en garantiordning for å redusere risikoen for flyselskap i en oppstartsperiode på 3-6 måneder. Det antas at dette er en tilstrekkelig periode for å opparbeide seg et tilfredsstillende marked. Ordningen er ment som et incitament ovenfor flyselskapet, som kan benytte fondet til å dekke underskudd i flyruter som har lavere passasjertall enn avtalt, likeledes tilbakeføremidler dersom det er et høyere antall passasjerer enn avtalt, melder rådmannen til sine politikere.

- Når garantiordningen er etablert er målsettingen å fly 10 -15 000 passasjerer årlig til og fra Notodden, melder rådmannen til politikerne.