Fredag 28. juli gjallet det fra gamle folkemusikkinstrument og lyse stemmer i flyktningemottakets lokaler på Raumyr. Det var Kongsberg Spel- og Dansarlag ved to av lagets medlemmer som arrangerte folkemusikkverksted for barn, unge og voksne på mottaket.

Veslemøy Fjerdingstad og Erling Halling har lang erfaring med å arrangere folkemusikkverksted. Et verksted er et lokale der man kan arbeide med håndverksmessige og kulturelle aktiviteter, og her dreide det seg om eldre folkemusikkinstrument som lyre, munnharpe, langeleik, lur, seljefløyte og hardingfele. Og selvsagt var det sang og dans. Opplegget var en kombinasjon av en konsert innledningsvis der instrumentene ble presentert, og påfølgende verksted med stasjoner for å prøve ut instrumenter, lære seg sanger og sangleiker. Første del var viet de unge. Konserten innledningsvis var en appetittvekker, som inspirerte til å prøve seg på instrumentene. Så var det de voksne sin tur. Her fikk de som ville, og det var mange, bli med i dansen, gangar, halling og reinlender.

Folkemusikkverkstedet var støttet av Norsk musikkråds tilskuddsordning til Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger. Formålet med ordningen er å styrke ukrainske flykningers livskvalitet, gi mulighet for deltagelse i musikk- og kulturaktiviteter, skape inkludering i lokalsamfunnet og gi tilgang til sosiale nettverk. Sparebankstiftelsen har gjort denne støtteordningen mulig.

Veslemøy Fjerdingstad og Erling Halling er begge lærere på Kongsberg kulturskole. Veslemøy underviser i kveding og sangleik, Erling i hardingfelespill. De hadde med seg gode hjelpere på verkstedet. Vår egen Svein Westad er en multiinstrumentalist når det gjelder eldre folkemusikkinstrument, Lars Fivelstad Smaaberg fra Gol instruerte i dans og hardingfele. Arnhild Brennesvik har trådt sine dansesko delvis på Kongsberg, hun er en erfaren danseinstruktør som sammen med Erling som dansespillemann og Lars som instruktør hadde hovedansvar for den siste bolken.