De godt fungerende psykiatriske sykehus som Åsgård i Tromsø, Blakstad i Drammen, Reinsvoll i Vestre Toten. Muligens Dikemark samt Gaustad sykehus planlegges nedlagt og pasientene flyttes til vanlige somatisk sykehus. Ap bruker statlig styring for å flytte de psykiatriske pasientene til en høyblokk i det nye Aker sykehus. Nærmeste nabo er Sinsenkrysset. Protestene er store og høylydte. Veum sykehus i Fredrikstad er etter det jeg forstår allerede kondemnert, og omregulert til private boligformål. Pasientene er flyttet til Kaldnes med en luftegård som for meg minner om et fengsel. Dette er en villet politikk av både Høyre og Arbeiderpartiet. Bruflot uttalte bl.a. "Det er ikke sikkert at det er nok plasser i psykiatrien i alle regioner og kanskje bør vi tenke litt alternativt." Det skal bli interessant og se det alternativet, etter at et evt. utvalg har gått igennom dette. Fagfolk har advart hele veien om at alvorlige psykiatriske pasienter har ikke noe i somatiske sykehus å gjøre. Dessuten er omgivelsene, en god del av tilfriskninngprosessen. Dette vil dere ikke høre på og det bør dere være ærlige på å si. Pasientenes behov bør være første prioritet som bl.a. er -Lang nok liggetid-Nok kompetent personell-Gode nok arealer både ute og inne-Muligheter til ro og tilgang til natur-Rom for fysisk aktivitet. De flotte omgivelsene på bl.a. Gaustad sykehus skal nå benyttes av kontorpersonale til OUS. Det er dette dere vil. E.G.AAsen