Gå til sidens hovedinnhold

For meg synes det underlig å skulle presse teknisk etat ned i Sellikdalen hvor det knapt er parkering til de som i dag arbeider på anlegget

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lp tar på sine nettsider opp et spørsmål og svar fra siste UMU-møte knyttet til plassering av teknisk etat. Det er link til rådmannens svar. Jeg vil oppfordre flere til å lese dette. Tenk gjennom saken og kom med deres mening. Dette omhandler kommunale investeringer i størrelsesorden 50 millioner kroner.

For meg synes det underlig å skulle presse teknisk etat ned i Sellikdalen hvor det knapt er parkering til de som i dag arbeider på anlegget. Noe av det vesle som er, skal etter sigende graves opp igjen av hensyn til bekken. Mye utstyr planlegges hensatt ute på røysa på Gomsrud. Kommunen burde heller se om en kunne samle utstyret både for teknisk og park på et sted.

Utgangspunktet må i en vurdering være de praktiske forhold knyttet til den daglige driften. Her foresvever det meg at en først tar stilling til at Sellikdalen trenger en oppgradering, for så å benytte flytting av teknisk etat for å få dette til. Jeg synes en skal snu problemstillingen. Først må en avklare hva som er best for teknisk, hvis det er en plassering i Sellikdalen, ja vel da velges dette. I motsatt fall vurderes andre alternativer. Jeg synes kommunen burde legge noe mer arbeid i å vurdere blant annet arealet til Roger Jensen.

Kommentarer til denne saken