Gå til sidens hovedinnhold

For Sp er forsvarsindustrien viktig for Norge

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge står fremdeles foran store investeringer i forsvarsmateriell. Neste store innkjøp er nye stridsvogner. Det er viktig for Senterpartiet sammen med industrien bruke disse investeringene til å sikre gjenkjøpsavtaler i så stort omfang som mulig. Gjenkjøpsavtaler sikrer små nasjoner som Norge en mulighet til å få noe igjen for investeringene vi gjør i konkurranse med giganter som USA, Tyskland og England. Dette er en av verdens store industrier, ingenting som tyder på at de blir mindre, snarere tvert imot om vi ser på den globale sikkerhetssituasjonen inkludert egne ambisjoner.

Vi har hatt suksess med å bruke gjenkjøpsavtalene for å sikre teknologiutvikling og salg av avansert utstyr til utlandet. Dette må fortsette og videreutvikles enda mer. Ubåt-avtalen med det tyske Thyssen-Krupp er et eksempel på dette der Kongsberg sikres store leveranser i et marked langt større enn det norske.

Sammen med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) bør vi bruke denne muligheten til også å støtte opp under nye teknologier og nye selskap der det er naturlig.

Teknologielementet er avgjørende for å sikre konkurransekraft framover for forsvarsindustrien. Dette er Kongsbergindustriens store fortrinn. Som kjent er det store overslag mellom forsvarsindustrien og sivil sektor. Vi har mange eksempler på hvorledes teknologiske løsninger fra forsvarsindustrien har kommet sivile formål til gode, som for eksempel radarteknologi og posisjoneringssystemer. Et av mange gode eksempler er fjernstyrte flytårn. Disse gjør det mulig å ha flyplasser rundt i Norges land på steder hvor det ellers ikke var lønnsomt.

Vedlikehold av avansert forsvarsmateriell i Norge er også en viktig sak. Både fordi det styrker beredskapen og fordi det øker sysselsettingen og øker kompetansen. Det er svært viktig at vi sikrer tilstrekkelig kapasitet på utdanning og at nok vedlikeholdsfunksjoner blir lagt til Norge. Sp har tidligere sagt at vi bør ha kompetanse og kapasitet til å vedlikeholde mer av F 35 programmet i Norge. I Bardufoss er tilgang på folk til vedlikehold av maskinene en minimumsfaktor for å produsere nok flytimer på NH 90, Norges nye forsvarshelikopter. Derfor er samarbeidet som K-Tech har igangsatt med Bardufoss VG skole svært viktig. I år har K-Tech 8 lærlinger i Bardufoss. Dette viser ett eksempel på hvor viktig rolle Kongsbergindustrien virksomhet er for hele landet. Derfor mener vi at forsvarsindustrien trenger politisk støtte. Det har den i Sp.

Kommentarer til denne saken