Forberedt på å utsette russefeiringen til 17. juni

Foreløpig ser vi lite til russen i Kongsberg. De har foreløpig ingen offisielle arrangementer, og begrenser gruppene til fem personer – i tråd med smittevernreglene.