Vi har et overordnet ansvar som foreldre å veilede og gi våre håpefulle en trygg og god oppvekst. Det betyr at vi skal være tydelige, engasjerte og observante. I dagens digitale hverdag er det ekstra viktig at vi som voksne tar det ansvaret på alvor. Sosiale medier er kommet for å bli, og ungdommen skal bruke det på en riktig måte. Det viser seg at mange av våre håpefulle ikke er moden nok til å bruke ulike plattformer på en slik måte som det er ment å brukes. Vi må ikke være naive og tro at våre barn er noe bedre enn andre. Vær så snill og våkne! Dagens ungdom er ofte lengre framme hva gjelder sosiale medier. De vet til enhver tid hva som er populært, hva som fungerer og hva som er med på å krenke og ødelegge for andre. Ungdommen er rett og slett helt overlegne på dette området. Vi som ansvarlige voksne må våkne, og det må skje nå!

Ungdommen bruker sosiale medier på en ugrei og ufin måte. Det siste som er kommet er appen YOLO. Den brukes til å sende ulike spørsmål som krenker og henger ut ungdom på blant annet snapchat. Hvor er foreldrene i dette landskapet? Hvorfor synes vi voksne det er så vanskelig å veilede og bestemme hva ungdommen skal holde på med på sosiale medier? Er det ikke vi som bestemmer? Hvorfor er det blitt slik at det er ungdommen som styrer og tar avgjørelsene på hva som er riktig å holde på med på ulike sosiale medier? Nå må vi våkne kjære foreldre! Ta ansvar! Fortell barnet ditt hva som er riktig og galt. Vi må tørre å være tydelig! En som bestemmer hva som er riktig å gjøre. En voksen som bestemmer om barnet ditt er modent nok til å ha ulike sosiale medier.

Ta ansvar og vær en tydelig og ansvarsfull voksen. Det er vi som bestemmer, ikke ungdommen. Vi må tørre å ta de upopulære avgjørelsene. Vi ønsker et raust og inkluderende samfunn. Et samfunn der alle blir inkludert på en god og trygg måte. Følg med på hva ungdommen din driver med på sosiale medier. Vær engasjert, vær nysgjerrig, vær en tydelig voksen, vær en bevisst forelder, vær tydelig på hva du forventer av ungdommen din. Det er ikke greit at barnet ditt skriver nedsettende omtaler om andre ungdommer. Ta ansvar som en tydelig, engasjert og omsorgsfull voksen. Det er vi som bestemmer, ikke ungdommen.