Gå til sidens hovedinnhold

Foreslår felles ordning for tilrettelagt transport

Artikkelen er over 1 år gammel

De tidligere fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold har hatt ulike TT-ordninger (Tilrettelagt transport). Fylkesrådet foreslår nå en ny, felles ordning for hele Viken fra 1. januar 2021.

Fylkesrådet foreslår at det ikke legges opp til en øvre grense for antall brukere i Viken.

– Det betyr at det ikke blir ventelister på å få tildelt TT-transport. Vi vet at mange har ventet på at det skal bli ledige TT-kort, og vi er glade for at vi nå kan fjerne ventelistene slik at alle som trenger TT-ordningen, får bli med, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel, til Viken fylkeskommunes nettsider.

Fylkesrådet foreslår at TT-midlene tildeles brukerne likt. Men rullestolbrukere med behov for kostnadskrevende spesialbil, og søkere bosatt over 15 kilometer fra kommunesenter, gis høyere tilskudd for å kompensere for kostnadene. Fylkesrådet foreslår at TT-brukerne ikke skal betale egenandel.

– Fylkesrådet har i sitt forslag til felles TT-ordning lagt vekt på likebehandling og forutsigbarhet. Forslaget avgrenser TT-ordningen til brukergrupper som ikke får støtte gjennom andre ordninger, sier Olav Skinnes.

For at ikke alle som har TT-kort skal måtte søke på nytt med en gang, foreslår fylkesrådet en overgangsordning der brukere i de eksisterende ordningene i Akershus, Buskerud og Østfold, samt i Jevnaker, Lunner og tidligere Svelvik kommuner, beholder reiseretten sin i to år.

Fylkesrådet har hatt møter med brukerorganisasjonene og brukerrådene, sendt ut spørreundersøkelse til kommunene som har ansvar for saksbehandling i dagens TT-ordninger, hatt oppfølgende intervjuer med saksbehandlere i enkelte kommuner og hatt forslag til TT-forskrift ute på åpen høring. Det har kommet inn 26 svar på høringen.

Hvem er ordningen for?

  • Ordningen med tilrettelagt transport («TT-ordningen») gjelder for personer som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan benytte offentlig transportmiddel.
  • TT-ordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelse som bor i Viken har et alternativt transporttilbud. Transporttilbudet skal gjelde personer som har en varig funksjonsnedsettelse, og gis i form av tilskudd til reiser.
  • I vilkårene for å få dekket utgifter til reise legges det opp til at man må ha en funksjonsnedsettelse som må antas å være livsvarig eller vare lenger enn to år.
  • Man må være ute av stand til å benytte offentlig transportmiddel på sitt hjemsted, selv med bistand fra sjåfør ved på- og avstigning.
  • Som offentlig transportmiddel anses også servicelinje, bestillingstransport eller lignende tilrettelagt transporttilbud. Søkeren må være folkeregistrert bosatt i Viken.

Kommentarer til denne saken