Har Flesbeg elverk forhandla bort 6,3 millioner kroner i sluttforhandlinger med Midtkraft?

Leser i Lp at FE skal få et kontantbeløp på 23,36 millioner kroner for å innløse aksjer og en eierandel i MK på 23,66 %.

Det er underlig at en artikkel i Lp er eneste sted dette blir bekjentgjort.

På eiermøtene 18. og 19. august ble det opplyst at oppgjøret med MK skulle gi en eierandel i MK på 25 % og et kontantbeløp på 21,4 millioner eller 20 % og 52,2 millioner kroner. Det ble også opplyst at hvis kontantbeløpet ble mellom disse verdiene skulle eierandelen justeres i forhold til kontantbeløpet. Det er et veldig enkelt regnestykke å beregne riktig eierandel i forhold til 23,36 millioner kroner. Det skulle gi en eierandel på 24,68 %.

Er det en «trykkfeil» i Lp eller har forhandlingsutvalget i FE gitt bort 6,3 millioner kroner i sluttforhandlingene?