Gå til sidens hovedinnhold

Forslag til ny forskrift for fart på sjøen: Étt sted ønsker kommunen å redusere farten med 10 knop

Asker kommune har lagt ut forsalg om ny forskrift for fartsbegrensningene på sjøen.

For abonnenter
(Røyken og Hurums Avis)

Utvalget for samfunnstjenester i Asker kommune har utarbeidet et forslag til ny lokal forskrift om fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområder.

Bakgrunnen for det nye forslaget er at det er kommet en ny havne- og farvannslov, samt at regelverket i de tre tidligere kommunene skal harmoniseres.

– Før kommunesammenslåingen i 2020 hadde de tre kommunene Røyken, Hurum og Asker lokale fartsforeskrifter som regulerte farten til vanns. Dette skal nå samles i en ny felles forskrift, skriver Siri Torp Nordby i Natur, miljø og landbruk Asker kommune.

Les også: 60 år siden siste isbåt forlot Nærsnes: – Mange av restene ligger fortsatt synlige

Vil videreføre 5-knopsonen

Felles for alle tre kommunene er at de har praktisert 5 maks knop innen 150 meter fra land og holmer. Et unntak er Svelvikstrømmen og Østhaken, som har 7 knop.

Kommunen har ikke lenger hjemmel til å gi forskrift for leden, men foreslår å videreføre 7 knops-begrensningen i det samme området utenfor leden.

5-knopsgrensen 150 meter fra land videreføres også, da denne har vært felles for alle de tre kommunene.

Ned 10 knop

Den eneste reelle endringen som er foreslått fra tidligere er reduksjon fra 15 til 5 knop i Leangbukta. Grunnen til dette er at bukta brukes mya av både badende, padlende og fritidsbåtfolk.

Ellers foreslås det å videreføre den tidligere begrensningen på 15 knop mellom Holmer og skjær i tidligere Asker. Forslaget til den nye forskriften for fart i kommunenes sjøområder ligger ute til offentlig ettersyn til og med 2. april 2021.

Forslaget som nå er lagt ut på høring gjelder fritidsfartøy inntil 24 meter, og som ikke brukes til næring. Målet er å gjøre den nye forskriften gjeldene fra juni 2021.

– Fornuftig

Oslofjordens Friluftsråd (OF) mener at er fornuftig og nødvendig å slå sammen forskriftene for de tre tidligere kommunene, og dette vil harmonisere dagens forskrifter.

– Vi anser at spesielt forslaget om å innføre 5 knop i hele Leangbukta hvor det nå er 15 knop i sonen utenfor 150 meter fra land, er viktig. Dette er fornuftig med tanke på alle de myke trafikantene, med kajakkpadlere og folk på SUP-brett, som ferdes i et område med et økt antall småbåter etter utvidelsen av den lokale småbåthavnen, sier direktør i Oslofjordens friluftsråd, Espen Søilend.

Kommentarer til denne saken