Førsteklassingene får verken håndhilse på rektor eller ha med foreldre inn i klasserommet

Det blir en annerledes skolestart for dem som begynner i førsteklasse på mandag.