Etter snart et år med pandemi er arbeidsmarkedet både nasjonalt og lokalt tøft.

I februar er 488 personer helt arbeidsledige i Kongsberg, noe som tilsvarer 3,4 prosent.

Det er 32 færre fra forrige måned, men likevel...

– Dette er et høyere tall enn vi pleier å ha i Kongsberg, sier Torgunn Aaker, leder for NAV Kongsberg.

– Krevende

Vanligvis har tallet ligget på rundt to prosent helt ledige.

– Arbeidsmarkedet har vært spesielt krevende og vanskelig for næringsliv og arbeidstakere. Mange har blitt permitterte og mistet jobben.

Økningen var naturlig nok størst i mars, april og mai i fjor, etter nedstengningen. Mot våren og sommeren gikk antallet arbeidsledige og permitterte ned. Flere kom tilbake fra permitteringer og noen fikk nye jobber.

I Kongsberg er det bransjene reiseliv, transport, bygg og anlegg, industriarbeid og serviceyrker som fortsatt har flest permitterte.

I Vest-Viken var det i februar 18.302 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette var 689 flere enn ved utgangen av januar.

Den høyeste ledigheten i Vest-Viken finner vi i Drammen. Her er 5,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige, men dette er en nedgang på åtte prosent sammenlignet med januar.

Nore og Uvdal har i februar den laveste ledigheten i Vest-Viken, der 1,4 prosent av arbeidsstyrken er helt uten arbeid.

Mange ledige stillinger

Likevel er det grunn til en forsiktig optimisme i arbeidsmarkedet. Tallene viser at det er en svak økning i antall stillinger som lyses ut lokalt.

Per 25. februar ligger det totalt 155 ledige stillinger ute på Finn.no.

Blant annet hos Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), som står for mange av utlysningene med i overkant av 50 ledige stillinger. I tillegg er det også 13 ledige stillinger innenfor helse og omsorg.

– Det er positivt, men vi opplever likevel at arbeidsmarkedet fortsatt er sterkt påvirket av korona-situasjonen, sier Aaker.

Vest-Viken

I februar var 18.302 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV Vest-Viken. 7,1 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Dette er 689 flere enn ved utgangen av januar.

Blant arbeidssøkerne var 10.514 personer registrert som helt ledige ved utgangen av februar, noe som utgjør 4,1 prosent av arbeidsstyrken. Dette er like under landsgjennomsnittet, som ligger på 4,3 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 11.968 personer. Det tilsvarer 4,7 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 6.334 registrert som delvis ledige.

I hele fylket Viken var det 31.278 helt ledige personer i februar, noe som tilsvarer 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med utgangen av januar, er det nå 499 færre registrert som helt ledige, en nedgang på 4,5 prosent. Bruttoledigheten har sunket med 293 personer (- 2,4 prosent) den siste måneden.

Antallet delvis ledige har derimot gått opp sammenlignet med forrige måned. I februar var 6 334 personer registrert som delvis ledige, noe som tilsvarer en økning på 982 personer (+ 18,3 prosent) sammenlignet med januar. De delvis ledige utgjør nå 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

– Vi ser en økning i delvis ledige, spesielt innen butikk- og salgsarbeid som følge av de siste smitteverntiltakene med blant annet stengte kjøpesentre og varehus, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg i en pressemelding.