– Fortsatt stor usikkerhet for Kongsberg Maritime

Det er Kongsberg Maritime (KM) som har merket korona-situasjonen best blant forretningsområdene til Kongsberg Gruppen. De frykter at de største utfordringene fortsatt ligger fram i tid.