Etter at de store snømengdene kom, har det kommet flere spørsmål på sosiale medier om når det blir kjørt opp skispor på runden fra Vegglifjell til Slepeskaret og tilbake igjen.

Det er og har lenge vært en tradisjon å gå til Slepeskaret i hvert fall en gang hver sesong. Nå har det endelig svaret fra de løypeansvarlige kommet.

«Styret i Vegglifjell Friluftslag vedtok på styremøte 19. januar å utsette kjøring av Slepeskaretrunden til vinterferien», skriver Vegglifjell friluftslag på vegglifjell.no.

Hensyn til villreinen

Slepeskaret ligger i Nore og Uvdal kommune og der har de fulgt opp faglige råd om å ta hensyn til villreinens vinterbeite og dens dokumenterte dårlige kondisjon og helse de siste årene.

«Viken tilsynsutvalg og Nore og Uvdal kommune ønsker å delta i denne dugnaden og har derfor vedtatt i utvalgene at motorisert ferdsel bør begrenses, spesielt i perioden januar-februar», skrev Nore og Uvdal kommune på sine nettsider før jul.

Vegglifjell Friluftslag har blitt sterkt oppfordret til å ikke kjøre i villreinens beiteområder, og den oppfordringen har de fulgt. De har også tidligere latt være å kjøre til Slepeskaret av hensyn til villrein. Dette skjedde blant annet i 2018, da nesten 2.000 reinsdyr i flere uker beitet på Lufsjåtangen.

«Det er ikke registrert villrein i området nå, så vi har ikke fått pålegg om å stanse kjøringen. Styret velger å følge den sterke oppfordringen til ikke å kjøre, og ber om forståelse for det fra alle som ønsker seg en skitur i trikkeskinner i den spektakulære Slepeskaretrunden», skriver friluftslaget.

Men om noen uker blir altså sporet kjørt opp igjen.

Friluftslaget sier de vil klargjøre traseen i løpet av uke 7 og vil ha Slepeskaretrunden klar til fredag 17. februar. Hvis vær- og føreforhold tillater det.

Frisker opp løypene

Ellers ligger det an til nok en strålende skihelg i hele distriktet. Det har til dels vært mildvær i høyden, og det har ødelagt litt av den eventyrlige stemningen.

Enkelte steder har plussgradene også gjort løypene harde. På fjellet har det også blåst en del snø inn i sporene. For løypemannskapene handler det derfor mye om å friske opp traseene.

Fredag formiddag var det hektisk aktivitet med tråkkemaskiner og snøscootere i Kongsberg og Numedal. Det aller meste av løypenettet skal ligge klart til helga.

Mange muligheter også uten ski

Det kjøres også opp labbeløyper flere steder i Kongsberg. Dette er et fint alternativ til de som har lyst til å komme seg ut på tur i skogen vinterstid, men som ikke er så glad i å gå på ski.

Det jobbes nå med å få labbeløpene inn på skisporet.no, slik at du kan se når de er nykjørte, men det er ikke helt avklart om dette lar seg gjøre, opplyser Kongsberg kommune. Alle oppfordres til å bruke labbeløyper til gåturer – og ikke skiløypene.

Ifølge park og idrettsseksjonen i kommunen, er det nå følgende labbeløyper:

  • Kølabånn-flyplassen
  • Åsen Nord/Stertebakkeganga
  • Idrettsparken-Rundetjern
  • Rundetjern-Tangentjern
  • Kampenhaugveien-Hannibalbakken
  • Funkelia-Rundetjern
  • Funkelia-info/sponsortavle
  • Langkjenntunet-Stalsbergtjern
  • Storåsrunden
  • Scheidemannshaugen-Funkelia