Fortsatt uavklart hva som skjer med Jysk

Hva som skjer med lokalene til Jysk etter brannen i underetasjen, er fortsatt ikke avklart.