Gå til sidens hovedinnhold

Forvaltning og regulering av eiendom

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjeld knyttet til bolig er den viktigste grunnen til at familier får lite tid sammen.

Partiet De Kristne ønsker at det skal være mulig for alle å skaffe seg egen bolig uten å måtte binde opp to fulle inntekter i flere tiår. Det må bli lettere å bygge egen bolig uten urimelige og kostnadsdrivende særkrav til utforming og tekniske løsninger. Vi vil derfor ha et lovverk som gjør det enkelt og rimelig å bygge egne boliger, og på den måten fremme en variert, naturlig og levende boligmasse tilpasset ulike ønsker og behov. Partiet De Kristne ønsker at all offentlig forvaltning skal være effektiv og smidig, med enkle og forutsigbare kjøreregler. Verken næringslivet eller privates rett til å disponere egen eiendom skal detaljstyres. Utgangspunktet må være at både private og profesjonelle utbyggere må få bygge som de vil på egen eiendom. Det må eksempelvis bli enklere, billigere og raskere å skille ut tomter fra egen eiendom. Lovverket skal primært rettes inn mot å lage et romslig rammeverk som gir nøytrale og forutsigbare forhold for alle. Det betyr blant annet at vi vil redusere antall høringsinstanser, begrense innsigelsesretten i arealsaker og lage lover som overlater minst mulig til saksbehandleres skjønn.

Vi vil:

  • Forenkle Plan- og bygningsloven, der det er hensiktsmessig la offentlig finansierte tjenester driftes av ideelle og private.
  • Forenkle prosedyrene for offentlige anbud. Redusere antall statlige innsigelsesinstanser. Begrense muligheten for innsigelser der planforslag er i samsvar med overordnede planer.
  • Differensiere 100-metersregelen, slik at den ikke slår urimelig ut i områder med en annen topografi og bebyggelse enn i bynære områder på Østlandet.
  • Pålegge kommuner med boligmangel å frigjøre egne arealer til boligformål.
  • Vektlegge lokale interesser ved vern av naturområder.
  • Liberalisere kravene til utleieenheter/sekundærboliger.
  • Åpne for privat bygging av studentboliger på samme vilkår som studentsamskipnadene.
  • Fjerne dokumentavgiften.

Kommentarer til denne saken