Endelig ser det ut til at «kampen» om Flesberg Elverk kan avsluttes. Det virker som det nåværende styret har gjort en grundig jobb. Ut ifra alle innlegg i avisen og i sosiale mediene er både forholdet til eiere og ansatte godt ivaretatt, men jeg har sett lite om hvilke fordeler vi som brukere oppnår.

Formålet med Elverket må jo være å levere rimelig og stabil strøm til innbyggerne i Flesberg.

Da Ringerikskraft overtok for Nore fikk vi som hytteeiere en prisreduksjon på ca. 50 %. I tillegg dukket det opp en ladestasjon ved butikken på Tunhovd.

Hvilket tilbud får vi i Flesberg?