Fossefall mot dampmaskiner

Av

1850-tallet var helt i starten da den første dampmaskinen ble satt til å drive et sagbruk i Norge. Til Kongsberg kom dampsaga, og framtida innen sagbruk og trelast, rundt 1860.