Det i seg selv er ikke overraskende i livet, men det var vel få av oss som ante hva som sto foran oss, hva det skulle kreve av oss og hvor lenge det skulle vare.

Kongsberg kommune sine politisk vedtatte verdier er åpenhet, stolthet, raushet og nyskapning. Åpenhet har vært en intensjon. Alle kort og alle fakta på ordet i forhold til smittetall, strategier og tiltak. Rapporter til pressen hver eneste dag, hverdag som helg.

Stolthet har vi alle grunn til å oppleve, innbyggere, medarbeidere og ledere. Alle har bidratt på sine måter, alle har forsaket og vært lojale til de lover, forskrifter og anbefalinger som er gitt.

Raushet har vært en viktig egenskap. Av og til er den utfordret kanskje mer enn de andre verdiene, men det er vår opplevelse at den også er etterlevd i stor grad. I dag har vi spesielt lyst til å være rause overfor statlige myndigheter. Vi har fått god hjelp og veiledning av både direktorater, departementer og Statsforvalter. På mange måter har dette vært en tid der ressursene fant hverandre.

Nyskapning er den verdien som har vært mest synlig i praksis. Vi har alle gjort ting vi ikke trodde at vi skulle komme til å gjøre. Når de etablerte omgangsformer og møtearenaer ikke kunne opprettholdes, fant vi nye. Når etablerte arbeidsformer ikke fungerte, ble nye tatt i bruk. Vi har fått nye ord. Vi muter, vi har vært i kohorter og TISK har blitt et helt akseptert og forstått ord. Vi tror vi til fulle har bevist at vi tåler endring! Det skal vi ta med oss inn i kommende utfordringer, for eksempel det grønne skiftet.

I dag skal vi bare glede oss. Kanskje til og med gi noen utenfor kohorten en god klem! Forsiktige skal vi fremdeles være og etablerte smittevaner skal vi ta inn i hverdagen vår sammen med rutiner som må følges ved smitte og sykdom, men vi skal også gjøre ting vi ikke har gjort på 561 dager.

Takk for innsatsen alle innbyggere og medarbeidere i Kongsberg! Riktig god og tilnærmet normal helg til alle.