Fraråder foreslått servicebygg ved Kongsberg kirke

Det planlagte servicebygget til Kongsberg kirke møter motbør. Hilde Roland, som er rådgiver innen bygningsvern i Viken fylkeskommune, fraråder det planlagte bygget av flere grunner.