Gå til sidens hovedinnhold

Fred må bli et mål, ikke et problem

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hva skal vi si om den verden vi lever i? Hvilke ord kan beskrive den? Det er nesten en følelse av at vi kollektivt står på kanten av stupet. Er det fortsatt mulig å snu?

Tida er i alle fall inne for en stor kursendring på de aller fleste områder. For 3 1/2 år siden, 1. mars 2017 hadde Nils Molin et leserinnlegg i Lp om dette. Skal vi ha mulighet for å løse de store globale utfordringene, og sikre jorda en trygg framtid, må næringslivet ta mye mer ansvar, skreiv han. Spesielt satte han fokus på våpenproduksjonen til Kongsberg Gruppen, som ikke bør fortsette.

«Business as usual is not an option», er et slagord for næringslivet i den situasjonen jorda befinner seg i, skreiv Molin, og også KOG har dette som et «mantra». Dessverre etterleves det ikke

Rapporten fra Kongsberg Gruppen for 3. kvartal har nettopp være lagt fram i Lp. En fornøyd konsernsjef Geir Håøy melder om økning i inntektene for våpendelen av selskapet, også nå, under pandemien. Over 1/3 av driftsinntektene er det KDA som står for. Nesten 2 milliarder. Det blir våpen for 8 milliarder på ett år. Lurer på hvor alt dette skal brukes? Mye krig blir det i alle fall av det.

Til sammenligning regner Kongsberg kommune med å ha driftsinntekter på ca. 2 milliarder i hele 2021. Håøy lover at det skal bli enda mer våpen framover. KDA er den delen av selskapet som går best. På kapitalmarkedsdagen 2020, som også har vært nå nylig, sier han at omsetningen i selskapet skal opp, og mest på våpen. Det er planlagt en økning på 30 % totalt. Mer enn halvparten, over 16 %, på våpenproduksjonen.

«Hvis jeg var staten», var overskriften på innlegget til Nils Molin. Utgangspunktet var at staten er hovedaksjonær i KOG, og dermed har stor innflytelse. Molins styre skulle stake ut en helt ny kurs, der «business as usual is not an option» ble mer enn fine ord. Molin ville ikke gjøre nye avtaler om våpensalg, men pålegge konsernet en strategi hvor bærekraftige sivile markeder utgjorde grunnstammen.

I første omgang med en 70–30 % fordeling mellom sivilt og forsvar som et passende mål.

«Vi tar ansvar i en verden som både er i endring og full av muligheter,» sier Håøy i forbindelse med kvartalsrapporten, der han lover enda mer våpen. Mener virkelig KOG at dette er det ansvaret som trengs nå? Er det dette som er «å ta ansvar», sånn som verden ser ut i dag? Molin skriver: «Moder jord har aldri tidligere stått overfor så mange og så sammensatte problemstillinger.»

Han nevner befolkningsøkning, klimaendringer, mangel på rent vann, avskoging, tap av arts- og naturmangfold, sosial uro, terror, radikalisering, høyreekstremisme. På de 3 1/2 årene som har gått, har ingen av disse problemene blitt mindre. Tvert imot.

I tillegg øker sulten og fattigdommen, 88–155 millioner mennesker vil presses ut i ekstrem fattigdom pga. pandemien, anslår Verdensbanken. Og nesten 80 millioner mennesker er på flukt, halvparten av dem er barn.

Hvis Molin var staten skulle bærekraft være stikkordet for KOG, både når det gjelder driftsmåten og produktene som skulle utvikles, og disse skulle ta utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål. Det er dette ansvaret næringslivet er nødt til å ta nå. Her ligger det i tillegg enorme markedsmuligheter, skreiv Nils Molin, og KOG har allerede en betydelig kompetanse til å ta tak i mange av problemstillingene.

«Fred må aldri bli et problem for oss», sa Geir Håøy på et foredrag jeg var på en gang. Dessverre er det nettopp der det ligger. Fred har blitt et problem for selskapet.

KOG trenger krig. Sånn kan det ikke fortsette, og sånn behøver det ikke å være. Men det trenges klokere og modigere mennesker i styret enn de som dominerer nå. Mennesker som kan tenke sånne tanker som Nils Molin. Da kan fred bli et mål for KOG, og ikke et problem.

Kommentarer til denne saken