Dette var overskriften da Kongsberg Fredslag inviterte til vårens siste åpne møte på biblioteket tirsdag 10.mai. Til å snakke om dette hadde vi fått fredspedagog og seniorrådgiver i World Summit of Nobel Peace Lauratis, Ingeborg Breines. en dyktig og mye brukt foredragsholder. Hun har bakgrunn som direktør for «Women and a Culture of Peace UNESCO», og president i «International Peace Bureau».

Ingeborg Breines var glad over muligheten til snakke sammen om dette temaet i en periode da krigen er kommet så nær oss, og berører oss alle så sterkt. Aldri før har noen krig blitt vist i media på denne måten, med dekning døgnet rundt i den første tida. Håpet er at ved å se krigens forferdelighet på så nært hold skal vi alle ta avstand fra krig, både krigen i Ukraina og all krig, sa hun. Den sterke polariseringa mellom «de gode og de onde» gir en svart/hvitt-tenkning som er meget uheldig med tanke på dialog, avspenning og fred. Det burde si seg selv at en kan ikke skape fred med krig. Fred skapes med fredelige midler.

De aller fleste fordømmer Russlands angrep på Ukraina, og føler at «noe» må gjøres, men det «noe» som vi griper til, er for meg helt galt, sa hun, og mente våpen, økonomisk krigføring og sanksjoner. Geografien ligger fast, det som kan endres er geopolitikken. Hvordan kan vi forebygge krig, hvordan kan vi løse konflikter mellom nasjoner på en fredelig måte? Hvorfor roper vi ikke på forhandlinger og FN, i stedet for på våpen og NATO? Denne kvelden drøftet vi mange spørsmål av relevans for vår trygghet, som å bygge fredskultur gjennom dialog, fredsundervisning, konflikthåndtering, samarbeid, samhandel, kulturforståelse, rettferdig fordeling av verdens ressurser og respekt og omsorg for Moder Jord.

UNESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, der Ingeborg Breines har vært direktør, er sentral for hennes tenkning. UNESCO har en spesiell stilling innen FN systemet. Det brede mandatet om å skape fred og forståelse gjennom internasjonalt samarbeid innen utdanning, vitenskap og kultur gjør organisasjonen til FNs etiske og intellektuelle organ. Det gjør også UNESCOs arbeid kontroversielt, og fører til konfrontasjoner med dypt forankrede militaristiske holdninger eller myter, som for eksempel: «Hvis du ønsker fred, forbered krig - Endring er ikke mulig siden vold er en uunngåelig del av den menneskelige natur - Vold/krig er en effektiv måte å få slutt på disputter og konflikter.» Mye arbeid ble lagt i å imøtegå disse mytene. Siden krigen tar sitt utgangspunkt i menneskets sinn, er det i menneskets sinn vi må skape et forsvar for freden, står det i innledningen til UNESCOs konstitusjon.

I UNESCOs fredskulturvisjon skal dialog og respekt for menneskerettighetene erstatte ulike former for vold; flerkulturell forståelse og solidaritet skal erstatte fiendebilder; full adgang til kunnskap og informasjon skal erstatte hemmelighold, og likestilling og kvinnefrigjøring skal erstatte mannsdominans. På den måten vil man gå fra krigsaksept og krigslogikk til freds-og ikke-voldslogikk. I UNESCO hevdes det høyt og klart at hvis verden ønsker fred, må vi forberede fred; at krig og vold ikke er nedfelt i det menneskelige genom og heller ikke virker effektivt og rasjonelt. Frykt og fiendebilder fremmes av militærindustriens legitimeringsbehov. Krigstankegangen er en del av en gammel patriarkalsk kultur, ikke en del av menneskets natur.

I frykt for Russland setter nå enda flere sin lit til militær makt, og i disse dager søker Sverige og Finland NATO-medlemskap. Men vi har verken tid eller penger lenger til å bruke på militær maktkamp og militær miljøforringelse. Kloden tåler det ikke. En alternativ sikkerhetspolitikk som gir felles trygghet og glede, er nødvendig for å kunne berge både kloden og menneskeheten. Det må arbeides for felles sikkerhet, i Norden, i Europa, med alle våre naboer, inklusive Russland og verden for øvrig! Vi må ta vårt verdensborgerskap på alvor; tenke sammen, skjerpe sansene, være løsningsorientert, inspirere og bli inspirert, skape noe nytt, vakkert og helende, fremme troen på at fredskultur er mulig. Vi må lære å dyrke freden, bli fredsbønder. Verdens militærvesen forbruker 2000 milliarder dollar pr år. Hvis det var veien til fred, hadde det vært fred for lengst. Utdanning er en viktig nøkkel til fred, og for utgiftene til militærvesenet i bare 8 dager kan alle verdens barn få gratis kvalitets-utdanning i 12 år! Tenk på det, sa Ingeborg. Det gjør vi som var tilstede, og det burde også alle lesere tenke på.-

Tilhørerne fikk også et dikt av den britiske suffragetten Adela Pankhurst:

«I did not raise my son to be a soldier,

I brought him up to be my pride and joy.

Who dares to put a weapon on his shoulder

to kill another mothers darling boy?»

Ingeborg Breines: "Hvem blir den modige, historiske skikkelsen som klarer å legge ned krigsmaskinen NATO?"

Med dette spennende og rykende aktuelle møtet tar Kongsberg Fredslag ferie. Som vanlig starter vi opp igjen med konsert i Kongsberg kirke på Verdens Fredsdag, 21. september. God sommer, og velkommen til våre arrangementer høsten 2022.