Gå til sidens hovedinnhold

Fredslaget og verdens realiteter

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et leserinnlegg i Lp 17/11-21 kommer det lokale fredslaget v/ Ragnhild Håkonsen med nye utfall mot tilstedeværelsen av vårt militære forsvar og dertil forbunden industriell virksomhet.

I kommentarspaltene under tilsvarende på Lps nettsider følges så dette opp i samme ånd.

Sitat: «Jeg trur heller ikke på militære løsninger på konflikter.» Og: «Våpen er ikke løsningen.» Da er det pasifistiske standpunktet fastslått nok en gang.

Et slikt standpunkt må kunne gjelde til alle tider og over alt om det skal være ekte og gyldig.

La oss da hensette oss til Oslofjorden i morgentimene 9. april 1940. En tysk flåtestyrke er på vei inn Oslofjorden. På Oscarsborg ved Drøbak gjorde så kystartilleriet jobben de hadde å gjøre, basert på forsvarsteknologi, produsert av forsvarsindustri. Med kanonild og torpedoer sendte de en tysk krysser til bunns som hadde med seg nøkkelpersonell som skulle ta kong Haakon VII, regjeringen, Stortinget og andre deler av statsadministrasjonen til fange. All motstand ville da blitt lamslått. Man kan jo bare forestille seg hvordan det ville blitt for vårt land om ikke statsledelsen hadde fått tid på seg til å komme seg av gårde, og beholde handlefriheten.

Noen spørsmål til Ragnhild Håkonsen:

1) Hadde Håkonsen foretrukket en okkupasjonstid der kongen, regjeringen, Stortinget og andre deler av statsledelsen hjelpeløst hadde kommet under neglen på rikskommissær Terboven, uten mulighet til å lede noen motstandskamp på noe vis?

2) Hvis Håkonsen hadde stått ved siden av kommandanten på Oscarsborg da de tyske skipene kom om morgenen 9. april 1940, hvilket råd ville hun gitt han da?

3) Mener Håkonsen at det var prinsipielt galt å bruke militærmakt mot Nazi-Tyskland under annen verdenskrig?

4) I avisinnlegget i Lp 17/11-21 skriver Håkonsen bl.a., med henvisning til fredslagets og likesinnedes virksomhet: «Det gjør vi fordi vi veit at krig, våpen og militarisme aldri kan skape fred (...)".

Mener Håkonsen at fred ikke ble skapt som resultat av de alliertes krigføring og nedkjemping av Nazi-Tyskland?

Det håpes herved på et skikkelig og utførlig svar på disse spørsmålene, og uten fraser som at «dette er jo så lenge siden». Problemstillingene er evig aktuelle.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.