Fremdrift for Rødshøgda-utbygging

Det begynner å lysne for det lenge omtalte boligfeltet på toppen av Sulusåsen. Kongsberg tomteselskap håper å ha en ferdig reguleringsplan i løpet av et år.