Som en del av Visjon Rødberg har det blitt gjennomført en mini arkitektkonkurranse for trappetårn på Rødberg.

Prosjektet som omhandler sentrumsgata med tilgrensende områder vil også ta for seg fundament til et potensielt trappetårn. Kommunestyret vil 10. mai beslutte om det skal bygges et trappetårn.

Basert på forslagene som er kommet inn ble det arrangert en uformell avstemning.

Avstemmingen ble avsluttet fredag 12. mars, og det var da to forslag som hadde like mange stemmer. Forslagene fra Friis Arkitekter og Sør Arkitekter fikk begge 89 stemmer, forslaget fra De Gayardon Bureau fikk 5 stemmer.

– Nore og Uvdal kommune har vurdert forslagene fra Sør Arkitekter og Friis Arkitekter. I vurderingene har det vært lagt vekt på fremtidig drift og vedlikehold av forslagene, særlig med vekt på vinterdrift. Det er også sett på muligheter for tilpasning til Rødberg for øvrig, og særlig oppjusteringen av murer og gater tilstøtende trappetårnet, opplyser Kristoffer Grette.

Som vinner av konkurransen ble Friis Arkitekter AS valgt.