Ane (34) er alltid på jakt etter en ny topp

– Det er en slags terapi i forhold til en krevende jobbhverdag, som drar energi ut av meg.