Den foreslåtte 18-hulls banen på Madsebakken ble godt utredet av kommuneadministrasjonen, men utfallet i UMU-møtet i mars skulle bli noe annet enn det man håpet på: Det ble allikevel ikke gitt dispensasjon til etablering av bane. Konfliktene med nærmiljøet ble for store, og privat grunneier hadde ombestemt seg i spørsmålet om å avgi areal til banen. Saken fikk til slutt en uheldig utgang og det er svært forståelig at frisbeegolfklubben mister motivasjon til å fortsette det gode arbeidet de gjør, ikke bare for egen aktivitet – men også med å skape nye muligheter, både for barn, unge og voksne i Kongsberg! Kommunen må nå svare opp hvordan de vil tilrettelegge for en ny 18- hulls frisbeegolfbane før klubben igjen vil på banen.

Kongsberg Arbeiderparti fremmet forslag til utvalgsleder i UKO i slutten av mars om å få frisbeegolfmiljøet inn møte for en dialog, men forslaget ble avvist på bakgrunn av at det endelige avslaget fra UMU nå lå til grunn. Kongsberg kommune bør ha alle muligheter for å kunne tilrettelegge for en god 18-hulls bane; eksempler fra andre kommuner viser at dette er mulig å få til hvis man vil! Den må tilrettelegges slik at ungdom kan bruke den; banen bør være rimelig sentrumsnær og enkel å komme seg til uten å være avhengig av bil. Arbeiderpartiet kommer nå til å fortsette å jobbe for at en ny 18-hulls-bane skal bli en realitet. Denne saken er for viktig til at et helt idretts- og aktivitetsmiljø bare skal bli avvist.