Tilbake står et frisbeegolfmiljø med 5-600 utøvere som ikke skjønner hva som egentlig har foregått. Med oppbrettede armer var miljøet klar for en etterlengtet dugnadsinnsats utover våren og sommeren. Med kurver og skilt allerede liggende på lager hos kommunen, lå alt til rette for å få bygd en bane som kunne stå klar til by-jubileet neste år. Men her valgte altså våre folkevalgte å gjøre dette til politikk, og dermed overgå 2 års grundig arbeid gjort av frisbeegolfmiljøet, kommunen ved Utvikling og anlegg , samt plan- og bygg. Ikke bare sa de nei til bane på Madsebakken, men de har nå på prinsipielt grunnlag sagt nei til å etablere bane i LNFR-område, eller i et område hvor det kan være turgåere. For de av politikerne som ikke vet det. Av kommunens samlede areal på 793 km2, er 688 km2 definert som LNFR-område. Videre er ca. 100 km2 er fordelt på bebyggelse, samferdsel, forsvaret, sjø og vassdrag. (Ref. kommuneplanens arealformål og statistisk sentralbyrå)

Slik situasjonen er nå, ønsker verken vi i miljøet eller kommunen å gå videre med alternativer før politikerne kommer opp med et klart svar på hvor og hvordan Kongsberg kommunen kan tilrettelegges for en ny 18-hulls frisbeegolfbane. Etter to kjempesmeller på rad, er motivasjonen til å starte med blanke ark på en ny runde hvor utfallet er usikkert, borte.

UMU sparket ballen videre til UKO. Så ble det stille. Jeg har invitert meg selv til møte med UKO, men har så langt ikke fått noe respons på dette. Så kjære politikere og politiske partier. Dere har nå selv valgt å gjøre dette til politikk. Til høsten er det kommunevalg. Jeg ønsker at alle partier tar på alvor at frisbeegolf er et lavterskeltilbud som engasjerer mange hundre av kommunens innbyggere, men at tilbudet slik det er i dag, ikke er godt nok. Jeg ønsker at dere skal være bevisst på at frisbeegolf er en uorganisert aktivitet som er viktig for veldig mange ungdommer. Min oppfordring er at alle partier får inn i sitt partiprogram sitt syn på frisbeegolf som aktivitet, og hvordan de vil tilrettelegge for at frisbeegolfmiljøet skal få et tilbud som de fortjener.

Og hvis partier, politikere, UMU eller UKO ønsker det, stiller vi gjerne opp en kveld på banen på Skavanger for å gi dere en innføring i hva frisbeegolf er, slik at dere neste gang dere skal ta en avgjørelse, kan gjøre dette på riktig grunnlag og ikke basere dere på synsing og uriktig informasjon.

Fun fact 1: Modum kommune har nettopp innvilget dispensasjon fra gjeldende arealformål (LNFR) i forbindelse med etablering av ny 18-hulls frisbeegolfbane i et turområde på Vikersund. Vedtaket begrunnes i at tiltaket er positivt for folkehelse og gir utvidet bruk av et område med lite interessekonflikter, samt at tiltaket kan tilbakeføres uten skade på natur.

Fun fact 2: Til tross for at snøen knapt er borte, har de to banene på Kongsberg generert ca. 3000 timer med aktivitet siden 1. april.