Først, begrepet «fritt» skolevalg er nytale av ypperste merke. La dere ikke forlede! Fritt i denne sammenheng betyr karakterbasert, og er det noe folk som har unger som sliter på skolen vet, så er ikke en karakterbasert inntaksmodell veien til frihet for denne gruppen elever.

Tvert imot.

All erfaring tilsier at et karakterbasert inntak skaper A- og B-skoler, gjør elever med lavere snitt til kasteballer i systemet og bidrar til å utfordre fellesskolens likhetsprinsipp. For skolen har et oppdrag, og det er å sikre at alle, uansett bakgrunn, skal kunne ha de samme mulighetene til å lykkes, trives og vokse.

Det er direkte BLÅøyd å snakke om frihet i denne sammenhengen. Med et nærskoleprinsipp er det fortsatt mulig for sterke elever å havne der de vil. Det nærskoleprinsippet sikrer er at det er en større sjanse for at elever som faller utenfor har en bedre mulighet til å få en kortere skolevei, et sosialt miljø og en hverdag som bidrar til å øke, ikke svekke sjansene for å gjennomføre valgt utdanningsløp.

I tillegg er det etter SVs syn en merkelig virkelighetsbeskrivelse å si at det ikke finnes valgfrihet innenfor en nærskoleordning. Nærskoleordningen vi nå har i Viken gjør at elever får et tillegg til sine karakter/inntakspoeng som gjør at de stiller sterkere i konkurransen med eksterne søkere på sin nærskole. Det er også viktig for SV å understreke at det på ingen måte er elevens ansvar å sikre seg en videregående opplæring fri for mobbing. Det er skolens plikt og ansvar. Det er forstemmende at Murud ser ut til å legge løsningen over på individet, og ikke systemet når det kommer til å sikre alle et godt og trygt opplæringsmiljø.

Konsekvensene av fritt skolevalg er ikke at flere elever opplever motivasjon, læringsglød og glede. Konsekvensene er at gruppen av elever som allerede har utfordringer, de som ikke oppnår gode inntakspoeng, blir kasteballer i et system de allerede føler seg som tapere i. Det er dypt usosialt og forsterker forskjeller at de elevene med lavest resultater ender opp med lua i handa.

Vi i SV står last og brast ved nærskoleprinsippet og oppfordrer Høyre til å heller se på viktigheten av å opprettholde og videreutvikle en desentralisert skolestruktur i nye Buskerud. Et spredt og mangfoldig tilbud over hele fylket vil sikre at alle elever har mulighet til å vokse i og med lokalsamfunnene sine. Det er sånn vi skaper et rettferdig Buskerud og et godt liv fra Gol til Lierbyen.

Kunnskap til få gir makt, kunnskap til mange gir frihet!