Økonomien i private barnehager er dårligere enn noen gang. Likevel foreslår regjeringen å kutte flere hundre millioner kroner i offentlige tilskudd til private barnehager.

Private barnehager over hele Norge er svært bekymret for fremtiden.

Fire av ti barnehager gikk i underskudd i 2019. Halvparten har budsjettert med underskudd i 2020.

På toppen av dette har mindretallsregjeringen med Høyre, Venstre og KrF foreslått – eller allerede vedtatt – å kutte de offentlige tilskuddene til private barnehager med til sammen over 500 millioner kroner i 2021 og i årene som kommer. Kuttene bidrar til å øke forskjellsbehandlingen mellom kommunale og private barnehager. Regjeringen går inn for å gi enda mindre til de barnehagene som allerede får minst.

I regjeringens politiske plattform heter det at «regjeringen vil fortsette likebehandlingen av private og offentlige barnehager». I neste åndedrag foreslår altså den samme regjeringen dramatiske kutt i rammebetingelsene til den halvparten av landets barnehager som er private.

Nylig hadde vår barnehage besøk av Frp-representant på Stortinget, Bård Hoksrud, gruppeleder i Viken FrP, Lavrans Kierulf og gruppeleder i kommunestyret FrP, Mary-Ann Lokshall Tabrizi.

I møtet understreket vi viktigheten av at Frp igjen tar kampen for de private barnehagene.

Frp og Siv Jensen var avgjørende for barnehageforliket på Stortinget i 2003 som sikret full barnehagedekning. Også nå blir Frp avgjørende.

Heldigvis opplevde vi i vårt møte at Bård Hoksrud og de andre gruppelederne tok oss på alvor, og at Frp vil gjøre alt de kan for å stoppe regjeringens kutt.

Alternativet er urettferdige og usosiale kutt som vil føre til at private barnehager over hele Norge vil måtte legge ned, si opp ansatte og kutte i vikarbruk og aktiviteter for barna.

Ikke la det skje, Bård Hoksrud!